Visens Venner

Medlemsbladet

De der har opgivet mail-adresse, vil få bladet tilsendt elektronisk i august og januar. Således kan vi huske jer på hvilke datoer vi holder viseaften.

Husk bordbestilling hos Karen.

Der vil være trykte medlemsblade, der kan fås på en viseaften.