Visens Venner

Indkaldelse

Indkaldelse til generalforsamlingen er udsendt d. 16.4.2019

Generalforsamling i

Visens Venner Ballerup

Onsdag d. 8. maj 2019

I Baghuset, Skt. Jakobsvej 1, 2750 Ballerup

Kl. 19.00 til kl. 20:00. Der bydes på kaffe og ostemad.

Kl. 20:00 De aktive og hjælperne holder Hulemøde (lukket øveaften).

Af hensyn til bestilling af ostemadder og kaffe, bedes man tilmelde sig til

Karen på  viseaften@gmail.com eller tlf.: 2891 0972 inden d. 30/4-2019

Dagsorden:

Valg af dirigent + referent + kontrol af, at alle tilstedeværende er medlemmer.

Formandens beretning

Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Fastsættelse af kontingent

Nyt fra VVD

Indkomne forslag:

Valg af formand (ulige år):

Britt S. Simonsen

Valg til bestyrelsen (ulige år):

Bestyrelsesmedlem/ Nina Bøg Jeppesen

Bestyrelsesmedlem/Erika Nørregaard

Bestyrelsesmedlem/Karen Jensen

Suppleanter til bestyrelsen (hvert år):

suppleant Morten Rasmussen

suppleant Ove Rasmussen

Valg af revisor og revisorsuppleant (hvert år):

Revisor/Hanne Brudholm

Revisor supp./Christian Nemming

Eventuelt

Bestyrelsen i VVB 2018/2019

Formand: Britt S. Simonsen, næstformand: Erik Bentzen, kasserer: Lisbeth Bramaholm

sekretær: Nina Bøg Jeppesen.

Bestyrelsesmedlemmer: Karen Jensen, Leif Jensen, Erika Nørregaard, Keld Nørregaard.

Revisor: Hanne Brudholm, revisor suppliant: Christian Nemming

1.supp. til bestyrelsen: Morten Rasmussen, 2.supp. til bestyrelsen: Ove Rasmussen.