Visens Venner

Sæsonafslutning

Niels-Flemming ved klaveret

Niels Flemming kommer og spiller klaver til aftenens forskellige sangere. Hanne og John sammen eller hver for sig, har altid et stort viserepertoire med.
Herudover skal vi fra egne rækker høre Kate og Hans Ulrik, igen med Niels Flemming ved klaveret.

Marianne og Hans Ulrik synger for på fællessange, Kate har sin egen lille solo-afdeling

Hans Ulrik

Kate

Marianne

Britt og Almer har samlet fornyede kræfter efter en lang ferie i Thailand, så de leverer masser af dejlige viser denne aften.


Fællessang eller solo-. Vores sangere møder altid op med et stort varieret program