Visens Venner

Vil du være medlem

Et af de nyeste medlemmer

Velkommen til vores hjemmeside

Du indmelder dig i foreningen ved at indbetale kontingent på vores

giro nr: 498-3297 (debitor 01)

eller som bankindbetaling
reg.nr. 1551 konto 4983297.

På en viseaften kan du også indbetale på MobilePay: 2682 9849

Det koster 300 kr. årligt at være medlem, men så kommer du også ind til alle 6 viseaftner uden ekstrabetaling.

Er du i tvivl om noget m.h.t. betalingen så henvend dig til vores kasserer
Lisbeth Bramaholm

Mobil tlf.: 2682 9849
lisbeth.bramaholm1@gmail.com